Kontakt

George´s, Liberec-Cz         WMX009

georges21@post.cz

Vytvořeno dne : 10. září 2017

Aktualizace : 7. července 2019

Obec Plch na webu

www.turistika.cz/mista/plch/detail

Plch

Obec byla založena během dělení ždánického panského dvora v roce 1777, a to na místě vysušeného rybníka. Roku 1846 byla postavena silnice do Starých Ždánic. V roce 1849 získala obec vlastní volenou samosprávu. Roku 1898 obdržel Václav Košťál hostinskou koncesi pro čp. 1, která byla v roce 1910 spojena s obchodem se smíšeným zbožím (zanikl roku 1923). 17. února 1907 byly louky od Ždánic k Dolanům, tzv. Plchové olšiny, rozprodány ve veřejné dražbě. V letech 1910-1913 proběhly v okolí obce meliorační práce. 24. května 1915 zachvátil požár 15 stavení, z nichž 12 vyhořelo. Farní úřad ve Ždánicích uspořádal ve prospěch pohořelých sbírku, jež vynesla 1 127 K 32 h. V roce 1927 vzniklo Vodní družstvo Dolany, Plch, Staré Ždánice. O posvícení 1928 došlo v místním hostinci ke rvačce, první, jež se kdy zde udála. O 4 roky později byla v obci vybudována silnice. Roku 1937 byl vypracován plán na postavení hasičské zbrojnice. V roce 1939 provedlo vodní družstvo v Dolanech a Plchu potrubí, které mělo přivést drenážní vodu do nově postavené nádrže v Plchu. O rok později došlo k elektrifikaci obce. V roce 1950 byl hostinec předán do nájmu družstvu „Budoucnost - konsumní, výrobní a stavební družstvo v Pardubicích“. O 5 let později si vzal nad vesnicí patronát sedmý cech závodu Synthesia Semtín, aby byla zkvalitněna práce místní KSČ a začalo se přemýšlet o založení družstva. Roku 1957 došlo k utvoření JZD. 30. dubna 1976 se Plch stal částí obce Staré Ždánice a od 24. listopadu 1990 je opět samostatnou obcí. Roku 1982 byla provedena adaptace pohostinství. V roce 2013 byla v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Nejvýraznějšími pamětihodnostmi jsou kamenný kříž z roku 1873 a s ním sousedící zvonička, která byla obnovena v roce 1995. Nejvýznamnějšími místními rodáky jsou kapelník a skladatel polek Václav Klapka (* 1821) a studnický farář a katecheta Václav Tříska (1842-1887). K místu se též vztahuje pověst o Ohnivém muži, který má krok z Plchu do Osic.

Autor: BorisJ., baťůžkář, cykloturista, individuální turista, milovník památek, pěší turista

ODKAZY :

Litera Biografica 2008

klikněte ZDE :

filipino.webnode.cz/

Paleta malířů v Čechách, na Moravě a Slezsku

klikněte ZDE :

paleta-maliru.webnode.cz

George s - Paleta malířů

klikněte ZDE :

www.georges.webnode.cz

Obec Plch

klikněte ZDE :

vypovidej-se.webnode.cz/