fOTOkopie

Paměti obce Plchu (1947)  -  fOTOkopie originálu (C)

Smlouva trhová - koupě pozemků (1907)

Koncese k provozování živnosti hostinské pro dům čp. 1 v Plchu (1898)